top of page

Filosofiesessie op maat


Gezamenlijk zoeken naar een waarheid die de groep kan accepteren.

  • 1 hour
  • 125 euro
  • Customer's Place

Omschrijving

Kinderen en jongeren laten nadenken over wat zij zelf denken. Het is geen wedstrijd wie er gelijk heeft, maar gezamenlijk zoeken naar een waarheid die de groep kan en wil accepteren. Filosoferen vraagt van leerlingen dat zij formuleren wat hun standpunt is en daar argumenten voor geven. De gespreksleider spreekt geen waardeoordeel uit, maar begeleidt de deelnemers in het formuleren van hun standpunt. Door het herhalen en soms hertalen van leerling-uitspraken geeft een gespreksleider leerlingen de ruimte om tot eigen formuleringen te komen. Hoe ziet een filosofiesessie eruit? De gespreksleider laat iets (verhaal/film/voorwerp) zien/horen dat zorgt dat alle deelnemers over hetzelfde onderwerp nadenken. Dan stelt de gespreksleider een vraag. De deelnemers doen uitspraken die de groep daarna op juistheid en geldigheid onderzoekt. De filosofiesessie stopt wanneer de tijd om is. We bereiken geen definitief antwoord, maar de vraag blijft (deels) onbeantwoord.


Contactgegevens

0636215746

denken@dedenkschool.nl

5e Industriestraat 27, 3133 EL Vlaardingen, Netherlands


bottom of page