top of page

over De Denkschool

De Denkschool maakt (jonge) mensen weerbaar, eerbaar en wendbaar doordat zij deelnemers leert denken en redeneren aan de hand van hun eigen dagelijkse praktijk. Lachen tijdens het gesprek is een belangrijke factor om verwondering zichtbaar te maken. Onze ervaren en goed opgeleide gespreksleiders werken zowel met jonge kinderen als met adolescenten en volwassenen. We ontwikkelen materiaal en denkspelletjes vanuit de ervaring met onze doelgroep. 

Denkschool voor Thomas-10.png

Onze filosofie

30+

Jaar ervaring

3

Ervaren filosofen

16

Samenwerkingen met scholen

7

kinderfilosofen
opgeleid

Denkschool voor Thomas-12.png

Van jongs af aan weerbaar, eerbaar en wendbaar zijn, geeft meer ruimte om te handelen dan vastzitten in je eigen denkbeelden. Tijdens het filosoferen ervaar je de ruimte om te zeggen, te erkennen en in te zien dat er dingen anders moeten, maar dan hoef je (nog) niet direct te weten op welke manier het anders moet. Filosoferen stimuleert intellectuele moed: het loont de moeite om iemand te begrijpen met wiens visie en opvattingen je het niet eens bent.

 

Ons doel is mensen te stimuleren zichzelf en hun vanzelfsprekendheden te onderzoeken. Dat bereiken we door de groep te laten ervaren dat vragen stellen mag en dat ze het zonder ruzie met elkaar oneens kunnen zijn. Logisch leren denken geeft deelnemers vertrouwen in hun eigen denkkracht.

Onze aanpak

Filosofie in Actie

Maatwerk

Wij geloven dat samenwerking de sleutel tot succes is. Ons team van filosofen werkt nauw samen met klanten om oplossingen op maat te ontwikkelen die aan hun unieke behoeften voldoen.  Alles begint hierbij met een goed gesprek. We inventariseren wat nodig is en denken hierbij ook graag mee.

Oeroude kennis

Ons team van bekwame filosofiedocenten sturen gesprekken op basis van oeroude filosofische beginselen en technieken. Daarmee waarborgen we de structuur en de logica van het denkproces.
 

Wij bieden een scala aan hulpmiddelen aan, waaronder workshops en trainingsprogramma's, om individuen en organisaties te helpen hun kritische denkvaardigheden verder te ontwikkelen.

toekomstgericht

Wij creëren een gelegenheid waarin (jonge) mensen op een veilige en opbouwende manier uitgedaagd worden en elkaar uitdagen. Wij begeleiden ze in dit proces. Zo leren ze te vertrouwen op hun eigen denkvermogen, raken ze vertrouwd met intellectuele moed en leren ze luisteren en duidelijk formuleren. Alle vaardigheden die noodzakelijk zijn om te functioneren in onze moderne samenleving.

praktisch

Wij signaleerden een groot verschil tussen de theorie in alle handboeken voor filosoferen met kinderen en de praktische uitvoering van die theorie. Daarom ontwikkelden we een methode waarmee we onze praktijkervaring konden omzetten in een praktische manier van filosoferen. Geen abstract geleuter, maar praktisch,  ervaringsgericht en vooral passend bij de leeftijd en contexten van de deelnemers.

onze Partners

bottom of page