top of page

Socratische dialoog


Deelnemers onderzoeken aan de hand van een praktijkvoorbeeld welke kennis algemeen aanvaard wordt.

  • 4 hours
  • 400 euro
  • In company.

Omschrijving

Een socratische dialoog: een intensieve gespreksvorm. De deelnemers onderzoeken aan de hand van een praktijkvoorbeeld welke kennis door de groep aanvaard wordt. Een socratische dialoog maakt zichtbaar op welke manier het proces van oordeelsvorming verloopt. Kort en goed ziet een socratische dialoog er als volgt uit: het bedrijf of de organisatie bepaalt het thema. Daarna volgt overleg met de gespreksleider. Kort en goed ziet een socratische dialoog er als volgt uit: het bedrijf of de organisatie bepaalt het thema. Indien noodzakelijk in overleg met de gespreksleider. 1. Deelnemers bepalen gezamenlijk de vraag voor het gesprek. 2. Deelnemers geven een persoonlijk, waargebeurd voorbeeld waarin de vraag speelt. 3. De gespreksleider zorgt dat de groep één voorbeeld kiest om uit te diepen. 4. De deelnemers stellen vragen aan de verteller, tot het voorbeeld voor alle deelnemers helemaal duidelijk is. 5. De gespreksleider zoekt met de deelnemers naar het hittepunt: wat is nu het precieze moment waarop de vraag er in het gekozen voorbeeld "echt” toe doet? 6. De gespreksleider vraagt de deelnemers zich te verplaatsen in de situatie van het voorbeeld. 7. De gespreksleider oogst de beweringen van de deelnemers omtrent het voorbeeld of hun antwoorden op de vraag. 8. De antwoorden van de deelnemers zullen elkaar onvermijdelijk tegenspreken. 9. De gespreksleider begeleidt het gesprek tussen de deelnemers tot aan het punt waarop de tijd om is. 10. De gespreksleider gaat na of de groep ergens consensus over heeft bereikt. Deze eventuele consensus wordt opgeschreven en kan dienen als startpunt voor een vervolggesprek. Deze oefening bevordert goed en zorgvuldig luisteren naar elkaar. Deelnemers ontdekken dat collega’s dat zij helder moeten formuleren en impliciete vooronderstellingen moeten uitspreken voordat zij die voor waar kunnen aannemen. Soms blijkt dat collega’s ondanks het ontbreken van consensus prima kunnen samenwerken


Contactgegevens

0636215746

denken@dedenkschool.nl

5e Industriestraat 27, 3133 EL Vlaardingen, Netherlands


bottom of page