Filosoferen in bedrijven
Organisaties veranderen en soms in een hoog tempo. Afdelingen en medewerkers moeten meer en meer samenwerken om de bedrijfsdoelen te realiseren. Elk bedrijf bezit, in haar medewerkers, een schat aan denkkapitaal. Soms raakt die denkkracht ondergesneeuwd in het naleven van procedures protocollen. De Denkschool stelt u in staat de in uw bedrijf aanwezige denkkracht opnieuw aan het licht te brengen.

Socratische gesprekken
Een Socratisch gesprek is een trage intensieve manier om aan de hand van een praktijkvoorbeeld te onderzoeken welke kennis algemeen aanvaard wordt. De techniek leent zich voor groepen van 6 tot 15 personen. Binnen deze gesprekstechniek streven deelnemers naar consensus en worden uitsluitend open vragen gesteld. De winst bestaat in de bereikte consensus en de ontdekking dat de deelnemers diepgaand naar elkaar geluisterd hebben waardoor zij drijfveren en motivaties van elkaar beter gaan begrijpen.

Filosofische begripsanalyses
Een filosofische begripsanalyse leent zich voor groepen groter dan 15 deelnemers. Het tempo ligt hoger dan bij een Socratisch gesprek. De deelnemers maken een nieuwe definitie van een begrip dat binnen het bedrijf als gemeengoed wordt gezien. Bijvoorbeeld: winst, verkooptechniek, autonomie, flexibiliteit. Vervolgens wordt het begrip met behulp van een democratisch proces verfijnd en komt de groep uiteindelijk tot een eigen en nieuwe definitie.

Cursus vragen stellen
Open vragen stellen werkt wanneer een bedrijf meer kritische reflectie op het eigen functioneren van medewerkers wil. Vooral binnen verandertrajecten blijkt het kunnen stellen van open vragen aan collega’s en leidinggevenden enorm effectief.