De filosoof Socrates ging er vanuit dat we tot ware kennis komen wanneer we diep genoeg graven. Het loont de moeite om interesse te hebben in wat een ander zegt, omdat die ander jou tot ware kennis kan brengen. Die ware kennis kun je geboren laten worden door de juiste vragen te stellen. Daarbij is het belangrijk extreem goed te luisteren naar de antwoorden die je gesprekspartner(s) geven. Het is als het ware een ‘spoor’ dat je gaat volgen.

Een socratisch gesprek is een trage intensieve manier om aan de hand van een praktijkvoorbeeld te onderzoeken welke kennis algemeen aanvaard wordt. De techniek leent zich voor groepen van 6 tot 15 personen. Binnen deze gesprekstechniek streven deelnemers naar overeenstemming (consensus) en er worden uitsluitend open vragen gesteld. De winst bestaat in de bereikte consensus en de ontdekking dat de deelnemers diepgaand naar elkaar geluisterd hebben waardoor zij drijfveren en motivaties van elkaar en vooral van zichzelf beter gaan begrijpen.

Een socratisch gesprek is geen discussie of debat, het is een onderzoek naar de waarheid van opvattingen, geen poging om de ander te overtuigen van je gelijk. Het gaat er met andere woorden niet om de opvattingen van anderen onderuit te halen, maar om het op het spel zetten van je eigen opvattingen ten behoeve van het onderzoek naar de vraag.

Ben je geïntresseerd? Laat het ons weten! Stuur een mail naar: caroline@dedenkschool.nl