Mirjam Poolster: leren denken door te filosoferen!

Mirjam Poolster: opleider filosoferen met kinderen

Mirjam Poolster (1958) is al ruim twee decennia actief als docent poëzie schrijven op basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Tijdens haar studie filosofie aan de Erasmus Universiteit behaalde zij haar 2e graads lesbevoegdheid als filosofiedocent. Mirjam beschouwt filosofie als een hulpmiddel waarmee kinderen zowel hun taalvaardigheid als hun denkvaardigheden kunnen ontwikkelen. Juist in omstandigheden waarin filosofieonderwijs minder voor de hand ligt (VMBO en basisonderwijs) blijken jongeren en kinderen verrassend vaardig te kunnen worden. Mirjam verzorgt lessen filosofie en filosofeert met leerlingen op verschillende basis, en middelbare scholen in Zuid Holland. Zij filosofeert hele jaargangen, maar heeft ook ervaring met kortdurende projecten. Daarnaast filosofeert zij als een van de weinigen met verstandelijk beperkten.

Zij maakt zich sterk voor de Denkschool omdat zij ervan overtuigd is dat mensen meer zelfvertrouwen en grotere creativiteit ontwikkelen wanneer zij ervaren dat zij prima ‘zelf kunnen denken’ in plaats van alleen te streven naar andermans goedkeuring. Denken kun je (net als rekenen, taal en geschiedenis) leren door te oefenen. Daaraan levert zij graag een bijdrage door met iedereen die dat wil (filosofisch) in gesprek te gaan. Ervaren wat het betekent om van mening te kunnen en mogen veranderen, dat niemand alle antwoorden heeft en dat ook filosofen’ nog serieus met vragen zitten, kan ruimte maken voor eigen twijfels en vooral voor oplossingen. Volwassenen en kinderen laten ontdekken en ervaren over welke denkkracht zij beschikken dat is haar uitdaging en die mogelijkheid biedt de Denkschool.

Mirjam vertelt in deze video over haar ervaringen met het filosoferen met kinderen op de Elisabethschool in Rotterdam. Deze video is in opdracht gemaakt van Rotterdam Vakmanstad.