Projecten MBO

We voeren filosofische gesprekken van ongeveer 45 minuten met de klas/groep over: 

Economie en bedrijf
Eerlijk delen: Wat is rechtvaardigheid?
Autoriteit: Wie is de baas?
Regels: Moet jij je altijd aan de wet houden? 
Duurzaamheid: Wat is duurzaamheid en is duurzaamheid belangrijk? 
Monetaire unie: Wat is geld? Moeten we één munt?
Sociale verhoudingen: Moet je vrienden worden met je collega’s?

Gezondheid en sport 
Ethiek: Moet je iedereen helpen?
Techniek: Kun je mensen door robots vervangen in de zorg? Moet alles wat technisch mogelijk is ook uitgevoerd worden?
Leven en dood: Kun jij beslissen over de dood?
Diagnostiek: Is de patiënt de diagnose? Wie bepaalt of iemand ziek is?
Regelgeving: Moet vaccinatie verplicht zijn? Moet je je altijd aan de regels houden?
Sociale verhoudingen: Moet sport verplicht zijn?
Onderwijs: Kun je sporten leren?

Vormgeving en media 
Mediawijsheid: Hoe zichtbaar ben jij? Wat mag je op internet zetten?
Techniek: Is internet echt?
Vormgeving: Wat is creativiteit?
Vormgeving en functie: Mag reclame choqueren? Moet reclame mooi zijn?

Bouw en techniek
Ethiek: Moet alles wat technisch mogelijk is ook uitgevoerd worden?
Techniek: Kunnen robots denken?
Ontwikkeling: Is techniek altijd vooruitgang?
ICT en toekomst: Kan techniek de mens vervangen?
Onderzoek: Moet alles kunnen?
Bouwkunde: Kun je alles bouwen?
Milieu: Wanneer is iets kapot/afval?

Beauty en fashion 
Ethiek: Moet je je chirurgisch laten aanpassen?
Onderzoek: Wie bepaalt er wat mooi is?
Ontwikkeling: Moet je de mode volgens of juist niet?
Ethiek: Moet mode diervriendelijk zijn?
Wie is de baas: Hoe bepaal je wat er in de mode komt?
Milieu: Wanneer is iets kapot/afval?

Dieren en planten 
Ethiek: Mag je dieren en planten eten?
Techniek: Zijn dieren machines?
Wie is de baas: Van wie zijn de planten en dieren?
Ethiek: Moeten we allemaal vegetariër worden?
Ontwikkeling: Is melkvee zielig?
Duurzaamheid: Wanneer is iets schadelijk en/of afval?

Natuurlijk kunnen wij aansluiten op een door de opleiding gewenst thema.

Wat leren de studenten
Een opvatting formuleren en onderbouwen, luisteren naar elkaar, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, samen nadenken, kritisch/analytisch nadenken, redeneren en argumenteren. Studenten leren de vooronderstellingen van hun vakgebied ontdekken en op academisch niveau te bevragen.

Kosten per les: € 90.-

Ik wil dit!