Projecten HBO

We voeren filosofische gesprekken van ongeveer 45 minuten met de klas/groep over: 

Economie

 • Eerlijk delen: Wat is rechtvaardigheid?
 • Autoriteit: Wie is de baas?
 • Regels: Moet jij je altijd aan de wet houden? 
 • Duurzaamheid: Wat is duurzaamheid en is duurzaamheid belangrijk? 
 • Monetaire unie: Wat is geld? Moeten we één munt?

Gezondheidszorg

 • Ethiek: Moet je iedereen helpen?
 • Techniek: Kun je mensen door robots vervangen in de zorg? Moet alles wat technisch mogelijk is ook uitgevoerd worden?
 • Leven en dood: Kun jij beslissen over de dood?
 • Diagnostiek: Is de patiënt de diagnose? Wie bepaalt of iemand ziek is?
 • Regelgeving: Moet vaccinatie verplicht zijn? Moet je je altijd aan de regels houden?

Kunst

 • Autonomie: Wat is autonoom denken? 
 • Techniek: Is kunst technisch? Kun je kunst regelen?
 • Onderwijs: Kun jij iemand kunst aanleren?
 • Kunst: Wanneer is iets kunst? 
 • Vorm en functie: Moet kunst een functie hebben? Moet kunst een vorm hebben? Moet kunst mooi zijn?

Techniek

 • Ethiek: Moet alles wat technisch mogelijk is ook uitgevoerd worden?
 • Techniek: Kunnen robots denken?
 • Ontwikkeling: Is techniek altijd vooruitgang? 
 • ICT en toekomst: Kan techniek de mens vervangen?
 • Onderzoek: Moet alles kunnen?

Natuurlijk kunnen wij aansluiten op een door de opleiding gewenst thema.

Wat leren de studenten?
Een opvatting formuleren en onderbouwen, luisteren naar elkaar, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, samen nadenken, kritisch/analytisch nadenken, redeneren en argumenteren. Studenten leren de vooronderstellingen van hun vakgebied ontdekken en op academisch niveau te bevragen.

Kosten per les: € 90,-

Ik wil dit!