Filosofie met kinderen op de basisschool

Bent u geintresseerd in filosofie? Wilt u dat wij bij u op de basisschool komen filosoferen met kinderen?

We voeren filosofische gesprekken van ongeveer 45 minuten met de klas/groep over: 

Mediawijsheid
Hoe zichtbaar ben jij?
Is techniek gevaarlijk?
Wie kun je vertrouwen?

Gezondheid
Wat is gezond?
Wie of wat vind jij gek?
Moet je sporten?
Moet je iemand die ziek is helpen?

Landen 
Wat is een land?
Kun je mensen sorteren?
Mag je zomaar in een ander land gaan wonen?
Welke taal ben jij?
Waar ben je thuis?

Democratie
Wie maakt de wetten/regels?
Wie praat er mee in de democratie?
Mag jij je eigen regels maken?
Wie is de baas?

Dieren
Zijn dieren machines?
Zijn mensen dieren?
Hebben dieren gevoel?
Mag je dieren eten?

Wat leren de leerlingen
Als wij met kinderen op basisscholen filosoferen dan leren zij een opvatting formuleren en onderbouwen, luisteren naar elkaar, doorborduren op andermans gedachten, vreedzaam met elkaar van mening verschillen, samen nadenken, kritisch nadenken

Kosten per les: € 90.-

Ik wil dit!