ONDERWIJS
BEDRIJVEN
COACHEN

 Want, denken is leuk!

Filosoferen verschilt van discussiëren door de nadruk te leggen op “samen denken” in plaats van “tegenover elkaar denken.” 

WIE ZIJN WIJ?

Filosoferen met leerlingen

Wilt u dat uw leerlingen hun opvattingen leren formuleren en onderbouwen? Wilt u dat leerlingen verder komen dan alleen een mening ventileren? Wilt u de denkkracht van uw leerlingen aanjagen? Dan is filosoferen met kinderen/jongeren een bruikbare techniek. De ervaren docenten van De Denkschool zetten uw leerlingen aan het denken over verschillende onderwerpen. 

21st CENTURY SKILLS EN BURGERSCHAP

Zowel in het primaire onderwijs als in het voortgezet onderwijs leidt een goed filosofisch gesprek tot kritisch, analytisch en creatief denken. Leerlingen oefenen in het onderzoeken van gedachten en denkbeelden. Zij leren elkaars gedachten te bevragen en op een vreedzame manier van mening te verschillen. Door het onderzoeken van zowel de eigen opvattingen als die van de andere deelnemers oefenen leerlingen in zelfsturing en samenwerken. Bovendien kan filosoferen een belangrijke bijdrage leveren aan de lessen burgerschapsvorming. 

WAT LEREN DE LEERLINGEN?

Een opvatting formuleren en onderbouwen 

Luisteren naar elkaar

Doorborduren op andermans gedachten 

Vreedzaam met elkaar van mening verschillen

Samen nadenken

Kritisch nadenken

Bedrijven

SOCRATISCHE DIALOOG

Een socratische dialoog is een trage en intensieve gespreksvorm. De deelnemers onderzoeken aan de hand van een praktijkvoorbeeld welke kennis algemeen aanvaard wordt. 

Meer informatie
FILOSOFISCHE BEGRIPSANALYSES

Tijdens dit type dialoog creëren de deelnemers gezamenlijk een nieuwe definitie van een begrip dat binnen uw bedrijf gemeengoed is. Bij deze techniek ligt het tempo beduidend hioger dan bij een socratische dialoog.

Meer informatie
CURSUS VRAGEN STELLEN

Vragen zijn er in soorten en maten. Gesloten vragen, geladen vragen, sturende vragen en open vragen. Open vragen stellen helpt bij bedrijven die graag willen dat hun medewerkers eerlijk naar hun functioneren kijken. 

Meer informatie

Coachen

BEGELEIDING EN COACHING TRAJECT VOOR FILOSOFEN

Heb je een filosofische achtergrond? Wil je gesprekken begeleiden met groepen? heb je geen idee hoe het aan moet pakken? Wij nodigen je uit om lessen bij ons te komen observeren. Op die manier zie je meteen of deze activiteit bij je past. Wij bieden een traject aan waarin wij jou begeleiden en coachen op maat.

Meer informatie
EEN FILOSOFISCH CONSULT

Een filosofisch consult is een gesprek van 45 minuten met een filosofisch practicus. In het gesprek onderzoeken we op een gestructureerde manier gedachten die jou bezighouden. Tijdens het consult ben je bezig met: denken over je eigen denken en je eigen denken op een vragende manier onderzoeken.

Meer informatie

Materiaal en gratis downloads

De Denkschool ontwikkelt materiaal dat aansluit op de vraag van haar opdrachtgevers. Wij kunnen u van dienst zijn met een cursus vragen stellen of een gedetailleerd gespreksplan omtrent een thema dat aansluit op een project binnen de organisatie. Heeft u een onderwerp dat u graag zou willen (laten) uitdiepen? Neem dan contact met ons op!

Houd onze blog in de gaten, want hierop zullen we regelmatig lesideeën delen. Deze lesideeën zijn gratis te downloaden.  

Kijk voor lesideeën op onze blog!

Het Denkschool team

Mirjam Poolster

Mirjam Poolster praktisch filosoof. Begeleider van meer dan 7000 filosofische gesprekken.

Lees meer

Caroline van Twillert

Voor Caroline gaat de wereld vaak te snel en daarom stelt ze maar al te graag trage vragen. Ze wil luisteren, begrijpen en aanzetten tot dieper denken. 

Lees meer

Blog

Kennismaking groep 6/7 Heldringschool Rotterdam

Op 21 december maakte een deel van groep 6/7 op de Heldringschool kennis met filosoferen. Tijdens de Kerstviering in de klas las juf Mirjam het boek ‘Geen stille nacht’ voor.[…]

Read more

Referenties

In de onderbouw leren kinderen wat vragen zijn en dat meerdere antwoorden op deze vragen mogelijk zijn. Sommige oudste kleuters kunnen al pratend met elkaar hun eigen beleving weergeven. Wij als leerkrachten zien enthousiaste kinderen die vaak op een originele manier kunnen denken.

Docenten groep 1/2 Rotterdamse Montessorischool

Dit zijn lessen die zij hun leven lang kunnen hanteren, luisteren naar een ander, je “mening” leren ontwikkelen, soms door bijschaven van wat een ander heeft gezegd, helpt dat mee jouw bevinding aan te passen. Heel veel volwassenen kunnen al niet luisteren, de klas bewijst met deze lessen dat zij wel degelijk kunnen luisteren en niet alleen maar horen!

Docenten groep 3/4/5 Rotterdamse Montessorischool

De kinderen kunnen ook steeds beter onder woorden brengen wat ze bedoelen en verzinnen er ook steeds meer voorbeelden bij, die echt bijdragen aan het begrijpen van hun theorie.  Bovendien is er veel respect voor elkaars uitingen en dat maakt hen, denk ik, ook fijnere mensen. Ze leren sowieso dat er niet op elke vraag een antwoord is, dat we veel niet (zeker) weten en dat er meerdere antwoorden op dezelfde vraag naast elkaar kunnen bestaan. Ook iets wat in de “normale” leerstof niet vaak zo is.

Docenten groep 3/4/5 Rotterdamse Montessorischool

Ik ben steeds zo blij als ik zie hoe kinderen en leerkrachten op jou (Mirjam Poolster) reageren! Dit gaan we echt niet meer loslaten.

Directrice Heldringschool Rotterdam

Contact

Algemeen | denken@dedenkschool.nl
Mirjam Poolster | mirjam@dedenkschool.nl
 Caroline van Twillert | caroline@dedenkschool.nl

     Vlaardingen | 06-36315746 | 010-4342734
 kvk 65083806