Filosoferen met kinderen

Wilt u de denkkracht van uw leerlingen aanjagen? Filosoferen met kinderen is hiervoor een goede techniek. De Denkschool biedt workshops, trainingen en cursussen ‘filosoferen’ aan. Zowel in het primaire onderwijs, het voorgezet onderwijs als in het beroepsonderwijs. Ervaren Denkschooldocenten zetten leerlingen aan het denken over verschillende onderwerpen.
Een goed filosofisch gesprek leidt tot kritisch, analytisch en creatief denken. Leerlingen oefenen in het onderzoeken van gedachten en denkbeelden. Zij leren elkaars gedachten te bevragen en op een vreedzame manier van mening te verschillen. Filosoferen kan een bijdrage leveren aan de lessen burgerschapsvorming.

Filosoferen in bedrijven

Wilt u ervaren wat onbevooroordeeld luisteren teweeg kan brengen?
Wilt u onderzoeken of uw interne communicatie haar doelstellingen haalt? Wilt u de samenwerking tussen verschillende afdelingen verbeteren? Dan kan filosoferen een goed hulpmiddel zijn. De vertraging die het filosofisch gesprek kenmerkt, leidt tot dieper begrip van elkaars standpunten. Filosoferen stimuleert analytisch luisteren, ook binnen uw bedrijf.

Passend materiaal

De Denkschool ontwikkelt passend lesmateriaal en kan aansluiten op thema’s en onderwerpen die binnen scholen en bedrijven leven. Zij ontwikkelt stimulerend materiaal voor verschillende niveaus en leeftijden.

Cursusaanbod

De Denkschool biedt voor particulieren die geïnteresseerd zijn in filosofie en filosoferen verschillende interessante cursussen en workshops aan. Voor meer informatie zie het cursus aanbod.